Grijp

‘Zij zit als een grijpvogel op de wacht.’


Wat zou dat betekenen? Net zoiets als ‘is een grijpgraag iemand’?
Gelukkig staat ons dolerend dolenden bij dergelijke vraagstukken altijd Harrebomée terzijde met elucidatie, kwistig met zijn dwaallicht onze dwaalwegen verhelderend, indien men tenminste zijn doorverwijzingen maar lang genoeg volhardend volgt in het driedelige Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal of Verzameling van Nederlandsche Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd
door P.J. Harrebomée, Utrecht, Keming en Zoon 1858, [dus vrij van auteursrecht],
dat ook geraadpleegd kan worden via DBNL (KB). 

De essentie: ‘Een grijpvogel, griffioen, griffoen of grijp is een fabeldier met het lichaam van een leeuw en de kop, klauwen en vleugels van een arend. De grijpvogel is het zinnebeeld van een gierig en inhalig mens.’

De grijpvogel blijkt als wapenfiguur, bijvoorbeeld in het stadswapen van Rostock,
of als schildhouder, zoals aan het wapen van Baden-Württemberg, voor te komen.
Verder bestond er in de 15e en 16e eeuw in Brabant een zilveren munt, waarop een of twee griffioenen afgebeeld waren.
De schrijfwijze griffoen zonder i komt voor in Griffoendor uit de serie boeken over Harry Potter, geschreven door J.K. Rowling en subliem vertaald door Wiebe Buddingh.