Geveld

Hij kon het scheppen niet laten
hij schepte voortdurend meer op
dat deed hij vooral bij het eten
de kinderen keken sneu toe

Op hun bordjes slechts één zwoerdje spek
heel wat dunner dan pa zijn nek
waren zij ook zijn eigen bloedjes
niks kregen ze mee van de toetjes

De moeder wou wel protesteren
maar wist niet goed waar noch ook hoe
er knaagde iets aan haar geweten
wat zagen haar kindjes lijkbleek

Op zondag zat pa weer te snoeven
ma liet zich niet meer overtroeven
heeft er abrupt een eind aan gemaakt
haar man met een vork doodgemaakt