Statu nascendi

Als humor tot uw vermaak

toon ik hier, wa’k morgen maak

Is dus in statu nascendi

zodat ú zegt: ‘ah, ik ken die’