Milieu

Een beter milieu

In Groenland breekt een ijskap af

en heel de wetenschap staat paf.

Wat zal de uitkomst wezen,

wie kan de toekomst lezen?

 

In Bloemendaal en Wassenaar,

daar stijgt het waterpeil al raar,

men vreest er natte voeten

en dat men straks moet boeten.

 

Dus hoor je daar al fluisteren

dat men steels zit te luisteren

naar Gore en activisten

die dit al langer wisten.

 

De nood is hoog, net als het water

en niet als eer, een zorg voor later

zodat men weet in Wassenaar:

dat water blijft steeds wassen maar.

 

Ja, Wassenaar en Bloemendaal,

wat baat u dán nog pracht en praal,

als heel het land verdronken is

en met u diep gezonken is?