Zen

‘Lonken naar de lotus, maar de modder mijden,’
sprak de zenmeester met zijn diepe bas.
De mediterende monniken in de zendo knikten braaf, blij met deze heldere instructie.
‘De hoogste Weg evenwel kent geen voorkeur of afkeer,’ voegde de meester toe.
Toen klonk de gong.
En ontwaakte er één.