Brgghuis XIV 01

Boomschors

Zelfs al zou ik je vergelijken met        , gemeten naar de maatstaven van de werkelijkheid ben je anders. Dus al zouden er vogels overvliegen op dit moment, zelfs het bewegen van dingen zoals drijfzand zou het effect enigerlei handeling tenietdoen. Natuurlijk kan het gebeuren, dat een ervaren mens een droom droomt, nochtans is het niet zeker dat hij een verhaal zal vertellen. Hoe begon het? Waar zal het eindigen?

De wind, verward als zij is, zal welhaast zeker trachten om de zandverstuivingen te herschikken. Het toeval zal zijn rol willen spelen. Geen betoog, geen ingrijpen kan verhinderen, dat de bestaande relaties zich uit wanhoop afkeren. Weliswaar kunnen al dan niet voorziene veranderingen je geest deerlijk verminken, maar zal dat gebeuren? Zal de slotbrug het begeven?

Je zei dat ik teveel vraagtekens plaatste, waar het slechts om een hypothetisch geval ging. Ik gaf dit toe, maar de aanvang bleef verborgen en was niet te achterhalen. Zal ik jou kunnen achterhalen? Wetend dat elke poging nutteloos zal zijn, heb ik je toch gekozen. Onvergelijkelijk.

 

 

 

 

 

 

 

Ik aarzel. Niet om razend te gaan leven, maar huiverig om de bron te verwaarlozen.