Me, Dusa

Al is het al heel vaak verteld
het duurde lang voordat een held
zo slim was af te hakken
mijn hoofd en dat te pakken

Hij gaf het fluks aan een godin
toen had ik er geen schik meer in
om mensen te verstenen
vooral met lange tenen

Die staan sindsdien in elk portiek
te klagen over politiek
en wie er verder ook niet deugt
met name hedendaagse jeugd