Rebirding

Vroege vogels laten veren
soms door jagers met geweren
of door katten met hun klauwen
ach, dit lot treft valk en kauwen

één is hiervan uitgezonderd
wat ons hogelijk verwondert
wie dat wezen wel mag wezen
met zo’n noodlot uitgelezen?

het is de Phoenix! de feniks! ja, die is het!
ga met zo’n vogel liefst nimmer naar bed
want net als je denkt: hij ligt daar voor dood
herrijst ie spontaan en wordt levensgroot

lang geleden in een grot
lag er eens een zoon van god
met hém leek het ook gedaan
toch is ie weer opgestaan

misschien had hij feniksbloed
volgens mij kan dat heel goed
want dat opstaan is bijzonder
noem het maar gerust een wonder

dus het zijn niet enkel vogels
die geveld door wrede kogels
neerkwakken van hoge takken
ook een mens kan zich herpakken

wees maar blij dat dit maar zelden
voor een mensenzoon zal gelden
anders werd het hier te vol
op ons aller wereldbol

ook zou er veel ruzie komen
door figuren die lang dromen
dat ze heel wat zullen erven
en dan alles moeten derven

o, er komen wis problemen
door degenen die dan claimen
dat men door de neus hen boort
wat rechtmatig toebehoort

deze hint dus aan de doden:
bent u toch al ginds ontboden
wel, dan valt het zeer te prijzen
als u hier niet wilt herrijzen