Vlaag

misschien heb je ’t nooit gehoord:
wind is er in elke soort
eentje geef ik prompt cadeau
de bekende tor na do

sirocco is een and’re telg
welbekend zelfs bij een Belg
voorts is er nog de passaat
die alom ook wordt gehaat

echter een zuidwesterstorm
maakt erg angstig elke worm
hoeveel meer dan nog ons mensen
niemand zou cyclonen wensen

als die om je hoofd gaan gieren
berg je dan maar met je dieren
hoge bomen zijn niet veilig
ook de eik niet, hoewel heilig

een noordooster die gaat gieren
dringt nog door de fijnste kieren
daken worden afgerukt
kippen zomaar weggeplukt

alle dieren in hun holen
houden zich vol vrees verscholen
als de zeestorm woedt in vlagen
zijn geteld hun laatste dagen

doch weldadig is een briesje
en maar heel zelden verlies je
hoed of pet of paraplu
wind is toch wel ambigu

zwelt avondbries tot stormkracht aan
wees dan blij, als je blijft staan
de bora moet hier ook genoemd
immers wijd en zijd beroemd

ook is er altijd veel te doen
over tyfoon of taifoen
want dat is een ware plaag
net zo erg als Spaanse kraag

warme wind heet ook wel föhn
gaat gepaard soms met gekreun
als het haar niet mooi wil krullen
bij de dames of wat knullen

die dan stoom af moeten blazen
een geluid of blizzards razen
is dit jou nooit aangewaaid?
dan voel jij je vast bekaaid

nu, tot slot moet nog gezegd
winden zijn niet enkel slecht
tot mijn allerminste vrinden
reken ik onfrisse winden

die de darmen soms verlaten
en dan slaan ze grote gaten
in een onderbroek van zij
maar dit heb je niet van mij