Melk

Een verband aantonen tussen aanvankelijk schijnbaar onsamenhangende feiten schenkt de ware wetenschapsbehoeftige altijd grote bevrediging. Hoeveel temeer, wanneer twee of meer van dergelijke datasets zonder overdrijven als een wonder getypeerd mogen worden. Een voorbeeld. Vandaag werd bekend, dat zich miljarden jaren eerder dan gedacht al kosmische structuren vormden, vergelijkbaar met onze Melkweg. Dit feit werd bekend op het moment, dat ons nationale weerinstituut in De Bildt wereldkundig maakte, dat er een record was gevestigd van aaneengesloten tropische dagen in Nederland, gemeten vanaf de dag dat dit gemeten werd. Als derde en ongetwijfeld meest wonderbaarlijke empirische feit is er ten slotte de zwangerschap van de maagd Maria.

Of er meteen na de geboorte van haar baby werkelijk herders en koningen op de plaats
van bevalling afkwamen, is nog altijd onderwerp van studie en heftige polemieken, waarbij sommige vileine schriftkundigen durven beweren, dat de brandweer het eerst ter plaatse was. Een mening, waaraan alle logica ontbreekt. Is het immers niet waarschijnlijker, dat de melkman al voor dag en dauw zijn bestelling afleverde?