Balla

Intro

in de braakballade
daar ligt een heel mooi lied
genaamd braakbalballade
waarschijnlijk kent u ’t niet

ooit zat ik bij de welpen
en toen heb ik gezworen:
dit euvel zal ’k verhelpen
wil nu mijn lied dus horen

Lied

Heden wilde ik maskeren
om mijn vrienden iets te leren
maar de appels werden peren
en mijn haan verloor zijn veren

komen wij nog ooit te weten
hoe zijn kleur dan wel moet heten?
‘iets als rood’ klinkt het in koor
en ik geef daaraan gehoor

vele meisjes, fraai oranje
lopen buiten zonder franje
raar en mal, vol zotternij
oogsten zij slechts spotternij

dat heet ook wel raillerie
maar dat woord dat ken ik nie
dus om nu terug te keren
stop ik liever met markeren

Braakbal

want mijn hoofd is één groot Broca
daarom drink ik snel een coca
Ine snuift flink met me mee
en kotst daarna in de plee

beren zie je hier niet veel
ja, soms eentje op de weg
maar toch zelden in ’t struweel
en die ene heeft vaak pech

platte band of geen benzine
en dan werkt geen één machine
ik hoor Ine nog steeds braken
maar schreeuw dat niet van de daken

vreemde talen doen ons dwalen
misschien door een moerbeibos
want daar loopt heel soms een vos
met een pil voor alle kwalen

zou zo’n pil ook Ine helpen
om de vloedgolf wat te stelpen?
stopt ze dan ook met het snuiven
want ze zijn wel zuur, de druiven