Kunstroof

Nog maar heel kort uit de lik
waar hij nooit ja hep geknikt
het ie met een woeste blik
iets onoorbaars weer geflikt

Want hij roofde toch weer kunst
Ik geef toe: hij ken dat goed
maar zo raak je uit de gunst,
stelen zit hem in het bloed