Ree

Heden loop ik te bezinnen
wat er rommelt hier van binnen
Komt het misschien door het graan
dat uit mij veel scheten gaan?

Graan vol eiwit, haast verboden
dan kon in geen vrienden noden
Zes is trouwens toch niet veel
en dat grijpt me bij de keel

Eenzaam slijt ik hier mijn dagen
zal ik het er maar op wagen
mijn verjaardag toch te vieren
dat geeft aanzien bij de dieren

Slechts de wolf die wil ik mijden
die veroorzaakt teveel lijden
Nooit dat ie een vegan wordt
hij heeft liever ree op ’t bord

Ach, wat moet ik nou beginnen
er schiet mij heus niks te binnen
Heel het bos zit vol gevaren
o, kwam ik maar tot bedaren