Incoherentisme

Op zoek naar een goede wegwijzer…

raadpleegt hij Proteus, grootmeester van de gedaantewisselingen

‘Ik hoop, dat iets belangrijks onthuld zal worden…

en dat het een steengoed idee oplevert,’ mompelt hij.

Met verholen nadruk op ‘opleveren.’

Het antwoord krijgt hij tijdens een wandeling, die nacht.

Money makes the world go square,’ plopt op in zijn hoofd.

Geërgerd probeert Proteus een bekend gezegde tot zijn bewustzijn
te laten doordringen om die waan te corrigeren:

‘De wereld is een schouwtoneel, elk grabbelt mee, maar krijgt niet veel.’

Maar waar geen wil is, is geen weg.