Gast

Fantast te gast

Schaamrood dat mijn konen kleurt,
ik beken: het is gebeurd!
Euvel zal ik ’t u niet duiden
dat u glimlacht om geluiden
door mij eerder hier gemaakt
en als ‘neo-loog’ gewraakt

Ik bedacht echt nieuwe woorden;
maar degenen die ze hoorden
hebben ze met zin gevuld
(nog bedankt voor hun geduld)
Reken míj ze dus niet aan
en ga niet met boeken slaan

Zou u er een cent voor geven,
kunt u nog met ‘fake news’ leven?
Leugen is haast identiek
met elk woord der politiek
Want men wil worden gekozen
en dan zijn beloften voze

Tot zover de grol en luim
achteraf slechts as en schuim
Kan ik er nog iets van maken
of zult u daar ook van braken?
Zelden voelde ik mij zo erg droef,
sta te kijk als grote boef

Ja, ik zit hier als verdachte,
toch probeer ik uw gedachten
op een ander spoor te zetten
mits u er wel op wilt letten
dat u zich niet laat verkopen
knolcitroenen of cyclopen

Lieve help, daar heb je ’t al:
perceptronium-geval
zeg nou zelf, dat kan niks wezen
tot u zelf dit woord zult lezen
en omdat u graag wilt leren,
zal ik hier de link citeren

Wetenschap dient onderbouwd
anders wordt men uitgejouwd
maar een keurslijf van slechts feiten
ondervindt toch ook verwijten
Leg het hoofd niet in de schoot
anders gaan de hersens dood