Vogels

Toen het getal der engelen vol was, bleef de hemelse Schepper met een grote lading ongebruikte vleugels uit China zitten.

Dus besloot hij de vogels uit te vinden.

Die zouden een leuke aanvulling zijn op het gedierte des velds, dat al klaar was.
Dit leep uitgebroede idee legde Hem geen windeieren, maar wel veel mooie versiering
voor de paastafel.

Als laatste werd de vreemde vogel – nog bijna geschept door een F16 – geschapen.
Dat was ergens tussen de hoogtijdagen van de rock and roll en de meidagen in Parijs
in 1968, al dient hier volledigheidshalve vermeld te worden, dat sommige schimmige historici in slordige pamfletten reppen van afwijkende individuen uit vroeger eeuwen.

Tegen alle verwachtingen en pogingen tot normalisatie in blijkt
deze figuur soms nut te hebben in de rol van tegenwerper.

Gevreesd omdat hij/zij vaak de zwakke plek in allerlei in allerijl ontworpen overheidsmaatregelen pijnlijk precies blootlegt.

Deze pagina beoogt te zijn een hulde aan deze dwarsdenkers,
aan wie de verdiende loftrompet zo dikwijls wordt ontrukt.