Bout

“Huil mee en maak kans op een schapenbout.”


Disclaimer: voor degenen, die de bout mislopen en menen via een gerechtelijke procedure deze alsnog te kunnen opeisen, omdat belofte (promissio) immers schuld (debitum) maakt, zij vastgesteld, dat ze zeuren om een sigaar (tabaci bacillum) uit eigen doos.
Dit om de eenvoudige reden, dat de schuld die is ontstaan door de belofte meteen na de verkiezingen zal worden vereffend via verhoging van de belastingen en/of precariorechten.