Aap

Is het geen zeldzaam raar idee:
een meisje dat zegt nimmer nee,
zelfs niet wanneer je vragen zou:
zit er een aap soms in je mouw?