Aan tafel 2

Laat je in de tafel van 7 de tientallen weg, zoals gisteren betoogd,
dan krijg je drie blokjes van cijfers:
7 – 4 – 1,  8 – 5 – 2 en 9 – 6 – 3.

Het volgende schema laat deze volgorde zien.

Die blokjes kun je lezen als 741, 852 en 963.
Elk van deze getallen is deelbaar door 3.

741 = som 12, 1 + 2 = 3

852 = som 15, 1 + 5 = 6

963 = som 18, 1 + 8 = 9

Bovendien zie je:

7 4 1

8 5 2

9 6 3

Van rechtsboven naar beneden lees je bij dit drietal 1, 2 en 3.

In het midden van boven naar beneden 4, 5, 6.

Links ten slotte 7, 8, 9.

Fraai ende al waar.

Maar zijn er nog meer tafels onder de tien, waar alle cijfers één keer voorkomen,
als je het tiental-deel weglaat?
Ja, nog drie.

Uiteraard bij de tafels van 1 en van 9, maar ook bij 3:

3 – 6 – 9 – (1)2 – (1)5 – (1)8 – (2)1 – (2)4 – (2)7 – (3)0

En verhip! Als je de gevonden cijfers bij de tafel van drie weer onder elkaar plaatst…

3 – 6 – 9

2 – 5 – 8

1 – 4 – 7

blijken ze precies gespiegeld ten opzichte van de cijfer-drietallen bij 7.

Je leest nu eerst links en van onder naar boven, dan midden en ten slotte rechts.

* * *

De saaiste tafel om de tientallen weg te laten, is vanzelfsprekend die van 10.

De zilveren medaille is voor de tafel van 5.
Weglating van de tientallen levert hier afwisselend alleen 0 of 5 op.
Ad infinitum.

Alle even getallen vallen eveneens na 5 stappen in dit type herhaling:

2 – 4 – 6 – 8 – (1)0

4 – 8 – (1)2 – (1)6 – (2)0

6 -(1)2 – (1)8 – (2)4 – (3)0

8 – (1)6 – (2)4 – (3)2 – (4)0

Gaap.