2022-05

Een weetje: Een zekere Sint Venerius was tussen 400 en 408 na Chr. aartsbisschop
van Milaan. Hij was bevriend met St. Paulinus van Nola, Delphinus van Bordeaux en Chromatius van Aquileia. In 1579 werden zijn relieken overgebracht naar Milaan.
Zijn kerkelijke feestdag is op 4 mei, wanneer wij de doden toch al herdenken.
Het verhaal gaat, dat de relieken van Sint Venerius zo prominent opgesteld stonden
in de kerk in Milaan, dat de vergelijking met een vuurtoren als baken van het geloof gemaakt werd. Daarom zou hij de schutspatroon van de vuurtorenwachters geworden zijn. Bron: http://venerius.com/?page_id=2