Heden ongerijmd

Ze moesten er natuurlijk een keer van komen.

De kom-me-niet-zeurende vaten.

En al snel het dispuut.

Breed uitgemeten, tot lering des volks.

Uiteraard na ruggespraak.

Want met taal is veel te bereiken.
Van adviseren…

tot berispen…

met klem onder de aandacht brengen…

iets terloops voorstellen…

of gewoon een verhaal vertellen.