Ezels

Twee heren op het tv-scherm
bestoken ons met menig term
Van isme tot aan oote boe
doceren zij van kunst het hoe

Kunstkenner rechts:
“Een ezel zonder luier
geen koe, want mist de uier
Ik zie nog niet zo gauw ’t verband
verraadt dat juist de meesterhand?”

Kunstkenner links:
“Tussen doek en ezel
zien wij vaak nog de vezel
geschonken ons als pure gunst
en toonbeeld van de ware kunst”

Heel wetenswaardig hun gepraat
het houdt de mensen van de straat
Hun eruditie machtig rijk
bewijst voortdurend hun gelijk

Hoe Rembrandt schildert kragen
weten zij uit te dragen
zodat het volk denkt heel gedwee
‘dat weet zelfs niet ons dominee’

Let wel: niet op elke ezel
kwast zomaar steeds een kwezel
Soms spuit d’artiest vurig kritiek
of maakt ie zelfs protestmuziek