Stemboekvee

Wat bespreken zo terzijde
die twee ginds daar op de markt?
Of eenieder van hun beiden
wel zijn tuin heeft aangeharkt?

En zijn stoep schoon aangeveegd
de container mooi geleegd
wat veel rotzooi deed verdwijnen
in de doofpot ‘slechts voor zwijnen’

Schorem dat ons veel beloofde
maar ons dan steevast beroofde
Koopwaar werden alle mensen
niks hadden wij zelf te wensen

Wreedaards die ons lang belaagden
worden zelf nu de gejaagden
Eind’lijk wordt alles gewroken
want de macht van ’t geld gebroken


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021