Dank voor stank

De voorliggende, lijviger dan beoogd uitgedijde studie over de methoden en methodieken van het flatulentie-orakel schreeuwt om publicatie.
Vooraf en preliminair dienen echter enkele zogenaamd hilarische uitlatingen weerlegd te worden.
Zo zou de geur – door cynici als stank aangeduid – geen enkele rol spelen bij de analyse die tot betrouwbare prognoses leidt.
Ook duur en toonhoogte achten critici van ondergeschikt of zelfs geen belang!

 

De populairste populistische pleitbezorger van deze abjecte benadering is professeur Arschbrot uit Braunschweig.Slechts domkoppen kunnen dergelijke meningen poneren. Wij roepen deze propagandisten van de sensorische reductie (αναγωγικό) dan ook op om uit
te leggen, wat er nog te onderzoeken valt, indien alle informatie aandragende
elementen gekortwiekt, gedecimeerd en tot slot geannihileerd worden.

Net als de eidetische methode van Husserl spiraleert voortgezette krimp immers onvermijdelijk naar totale onwaarde en inhoudelijke leegte, al zullen sommige stinkerds beweren, dat dit punt p benaderd, maar niet bereikt kan worden als gevolg van p = 1/∞.
Hoe dan ook: afkeer en hekelzucht mogen nooit de wetenschappelijke vooruitgang hinderen, hoezeer een onwelriekend onderwerp ook de schijn tegen heeft.

Wat humor betreft zij nog opgemerkt, dat lachen gezond is. Maar het is niet grappig
om de resultaten van onze research te betitelen als windeieren. Of onze studenten aan
te duiden als stoelgangsters en ons laboratorium als poepdoos. Met dergelijke ‘luim’
stelt iedere criticaster slechts zichzelf in een kwade reuk, niet ons.


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021