Nieuwjaarsvoorspelling

Omdat de sterren bleven zwijgen, de kaarten al geschud waren en de feestcommissie overbelast was met het organiseren van de feestelijkheden voor het kwadraatjaar 2025, maar bovenal omdat ik u niet wilde teleurstellen, leek het mij goed om me te wenden tot mijn feilloze bowl om u de predicties voor het komende jaar te mogen presenteren.

De bowl openbaarde, dat
– het plunderen van de aarde zal verhevigen;


– geldzucht na jaren van gestage uitholling alle ethiek definitief zal elimineren;

– de verturving van een klein land zal worden afgerond;


– de gehele dierenwereld bij maatregel van bestuur verplicht zal worden om bek-kapjes te  dragen teneinde zoönose in de vorm van zoöanthroponosen te helpen voorkomen;
– het kabinet van mevrouw Jansen te D. zal omvallen en haar tweede slaapkamer
zal worden gevorderd voor het herbergen van vreemde troepen of troep.

Noot van de webmaster: Pitja van Delfe staat persoonlijk in voor de juistheid
en vermeldt, dat er nog enkele laatste dummy’s van haar zeer positief ontvangen
geschrift “Waarzeggen voor dumbo’s” te koop zijn.


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020