Knal

Was het uit baldadigheid, dat de singulariteit in een allerindividueelste explosie
van de allerindividueelste emotie de boel op gang bracht?

Filosofen zullen direct opmerken, dat de aandrift, het wilsbesluit en de daad hier als drie eenheden geïntroduceerd worden, terwijl in de singulariteit alles één is en er per definitie geen scheidende dualiteit kan bestaan, laat staan trivialiteit.

Dat is ook precies de oorzaak, dat aan Het geen voorbeeld ter beschikking stond,
hoe de schepping zo ongeveer moest worden.

Alle reden dus om dit eens met een fijn kammetje uit te zoeken. Maar dan wel wetenschappelijk verantwoord!

Anders raken we verstrikt in de moerassen vol alles verklarend geleuter
van de troebel ziende Trees Jas en haar kaartclubje Nox Arcanis.

En dat zou een slecht voorbeeld zijn voor de jeugd.


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020