Afnokken

Matroos

‘Voor wij uit Rommelstad vertrokken
bezochten wij eerst nog een bordeel
men moest er van tevoren dokken
voor meisjes zachter dan fluweel

Ik was hiervan al flink geschrokken
van wippen kwam dus niet zoveel
hooguit gefrunnik aan hun rokken
het leek een hap van ’t droogste meel

Mijn beurs was danig leeg getrokken
dus droefenis viel me ten deel
wat restte waren slechts de brokken
van ergernis zag ik haast geel’

Moralist

‘Misschien kun je ermee wokken
meng ze daartoe met het meel
en laat je niet nog eens verlokken
want zulks grijpt je bij de keel’


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020