Verwarboel

 

 

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

 

 

Artikel 7

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

 

 

 

 

 

Artikel 9

  1. Het recht tot vergadering en betoging
    wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

 

 

 

 

Artikel 11

Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen.

 

 

 

 

Artikel 12

  1. Het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
  2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie alsook mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

 

Bron van de tekst: De Grondwet in eenvoudig Nederlands,
Karen Heij en Wessel Visser, Sdu uitgevers, Den Haag 2007

Cursiveringen door W. Venerius 2020, die tevens de neiging om te spreken
over Wartiekelen hevig moest onderdrukken, behoudens bij Artikel 1, wat mede
in het licht van recente politieke ontwikkelingen en besluiten gezien mag worden


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020