Fooi

In juli 2020 las ik het nieuws, o wow. Na drie maanden onvrijwillige isolatie en sociale castratie van de hele bevolking bleken ook bij de kordate overheid vanuit het veld berichten door te druppelen, dat vooral oudjes enig ongerief ervoeren door het opgelegde gebrek aan contact met hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en lotgenoten in hun rusthuis, dat nu stiller was dan een sterfhuis, wat trouwens nog de enige functie van hun ophokplek leek te zijn. Dus daar gooide de overheid ferm een royaal bedrag tegenaan.

Liefst driehonderddertigduizend euro’s kregen 110 organisaties om de ergste nood onder de oude garde te lenigen. Het is toch altijd weer deze daadkracht, die wij zo mogen bewonderen in de boven ons gestelde macht.

Bleek die immers niet ook al, toen door het uitbreken c.q. bestrijden van de crisis een club luchtfietsers wat weinig reislustigen meer had om naar verre vreemde oorden te vliegen? Terstond werd drie komma vier miljard euro steun toegezegd om de ergste nood bij deze zielige ondernemers te lenigen!

Ja, drieduizend euro is toch een mooi bedrag voor een organisatie van veelal vrijwilligers, die in stilte goed doen. Zeker afgezet tegen de fooi, waarmee de professionele en gezichtsbepalende hoogvliegers werden afgescheept.

Burgers, het bewijst maar weer, dat u gerust kunt gaan slapen. Bij vliegdromen doet een mondkapje wonderen.


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020