Zuigslang

Ik wil niemand hier ontrieven,
maar de wereld is vol dieven.
Zelden zijn dat creatieven.

Zakenpartners des te meer,
zelfs verkleed nog als een heer,
maar hun ziel is zwart als teer.

Drinkt een creatief graag bier,
deze lieden zijn vampier,
klauwen in je als een gier.

Ja, jouw bloed vervult hun lusten,
daarvan willen ze wel fusten,
nimmer zullen ze dus rusten.