Goof idea

‘There’s no room to breathe in here’ verzucht de cynische perfectionist
Frank Zappa in een soort coda bij het nummer Later that Night
op de elpee en later cd Cruising with Ruben and the Jets.
Kenners van zijn oeuvre beweren hierin een verwijzing te herkennen
naar het bedrukkende keurslijf van de popmuziek, terwijl het tegelijk
het zoveelste voorbeeld zou zijn van een waarschuwing tegen het
oprukkende fascisme in de Amerikaanse politiek door Zappa.

Voor (jonge) kijkers, die misschien wat moeite hebben met de
iconografische en/of iconologische interpretatie van de getoonde
afbeelding, hier een ietwat eenvoudiger te duiden plaatje, dat niet zou
misstaan in een stichtelijk jeugdboek.

Maar waar vind je zulke pedagogische pulp nog?