Escape

Wat leidt sneller tot een juiste oplossing:
een vlammend betoog of een rotsvast geloof?

En wat gebeurt er, zodra één van de debattanten
of een buitenstaander opwerpt, dat hier sprake is
van een vals dilemma?

I guess, I better escape from all that trash.


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020