Zuihitsu

Interne samenhang is het cement, waar elk goed verhaal op drijft.
Ooit en te vaak zien wij beginnende avateurs krampachtig in hun pen bijten.
Op saffraangele bladzijden voeren ze eenendertig personages op.
Elke vis jaagt een eigen plot na. Dat is overdaad.
Een maaltijd van dertien gangen.
Hoe het anders en nog erger kan, moge deze plucht van een onzer cursisten tonen.
Na de rust kladde ik amphibolische notities in kleur.

Mehr Ilyoe zat licht geërgerd, maar de hersenoperatie had Grüen Zaus prima toegetakeld.

‘Ware ik wijzer, dan ja,’ strompompelde de bekvechter.

‘Geleidehond misschien,’ opperde de gierigaard.