Trematiek

Hoe weeïg waren we heden
zaten wij zonder het trema

er wordt stil zoveel geleden*
daarom is dit nu het thema

* Er bestaat zelfs een stichting, die strijdt voor de juiste spelling van
familienamen met een trema of diaeresis, zoals Schroder i.p.v. Schröder
(Bron: Leestekenwijzer, Van der Horst, P.J.; SDU uitgeverij 1990, pag. 126)