Rookgordijnen

‘Een hele reeks van wettelijke voorzieningen en instellingen waakt over onze volksgezondheid,’ laat de dertiende editie van de dikke Van Dale uit 1999 op pagina 3819 weten. Da’s mooi. Geen enkele reden tot zorgen of paniek dus. Want een soort voorzienige aartsengel van welzijn waakt over ons en zal waarschijnlijk de naar verwachting altijd alerte instellingen alarmeren, als de pleuris ondanks de eeuwig wakkere engel toch mocht uitbreken.

Maar slechte gewoonten zoals roken, jarenlang schaamteloos aanbevolen door een kongsi van de reclame- en tabaksindustrie, vormen heel misschien toch wel ergens in zeldzame gevallen van een genetische dispositie tot het krijgen van een nare ziekte een bepaalde risico’s ietwat verhogende factor, al is er meer wetenschappelijk onderzoek nodig om een relatie tussen sigaren roken en bijvoorbeeld stuitbeenkanker met keiharde zekerheid vast te kunnen stellen.
Het gemiddelde huisgezin met een of twee rokende ouders en/of thuiswonend kroost krijgt vanwege het kabinet van Volksgezondheid en Vliegwerk gratis het advies om rookgordijnen op te hangen, wat ook bij het kabinet een beproefde methode is gebleken.


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020