Alleen

Ik voel me zo totaal alleen
van mij is er immers maar één
ik kan me niet verdubbelen
door dna te bubbelen

Zou ik in een spiegel kijken
zal het tegenbeeld wel lijken
maar contact kan ik niet leggen
zwijg maar van hem iets te zeggen

Maar ook al plant ik mij nou voort
dan is het toch echt ongehoord
dat ras mijn dna bij helft
het onderspit terstond al delft

Welke les valt hier te leren,
anders dan te masturberen:
door zaad in een buis te mikken
krijg ik misschien wel twee ikken

Dokters in steriele jassen
kunnen goed op zaadjes passen
en door handig wat te klonen
mij met nog een ik belonen

Maar wijsgerig rijst de vraag:
ben ik ik of daar dat blaag?
En als die dan net zo denkt
aan wie men mijn ik dan schenkt?