Kluwieren

Ondanks de inzet van een uitbrander als laatste redmiddel,
konden wij de pedagoochelaar-filosoof Roestzo er niet
toe bewegen om ons uit de brand te helpen.

Dus restte slechts as van ons, een ons as.
Best jammer, dat de groteske dialoog over voorzienigheid,
lotsbepaaldheid en wilsvrijheid als juridisch noodzakelijk begrip
(Mooij, 2012) zo’n triest einde beschoren was.

Maar de avond viel en moest behandeld worden.

Gelukkig kwam er al snel in glijvlucht een kudde kluwieren.

Ze ontzetten ons. We konden herrijzen.