Exposed

Hoewel de azijnpissers der landelijke ochtendblaren al bij voorbaat zowel
de organisatie als de zeven uitgekozen deelnemers alsmede de ‘weer eens
ver ondermaatse inzendingen’ zwart en met de grond gelijk gemaakt hadden,
opende burgemeester Nekkema met een ferme knip van haar nagelschaar
de expositie van afbeeldingen en daarmee gecombineerde tweeregelige oneliners,
waarna het bonte gezelschap vrolijk de glazen hief, onaangedaan door de kritiek.

Moet je alles goedkeuren
wat je goed moet keuren?

Zelfs als ik met licht zwaai
ben ik nog geen zwaailicht

Zonder noodzaak vol met zinnen:
moeten het volzinnen zijn?

Toe, lichten
wil mij toelichten

Wellicht is het wel licht
al is zwaar geen bezwaar

Zal het de miss lukken
om niet te mislukken?

Bijvoorbeeld iets verbergen
ver voorbij de bergen