Erpel Loof

De start van een ontwikkelingsgeschiedenis
had nauwelijks beroerder kunnen zijn.

Clown worden leek nog het hoogst
haalbare voor Erpel Loof.

Voor die opleiding is echter veel observeren van
medemensen en vergelijkbare dieren nodig.

Daarvoor bleken amper mogelijkheden te zijn, doordat Erpel reeds
als boreling weggestopt werd in een looprek achter de woonkamerdeur.

Zoals elke spion kan bevestigen, is dat geen ideale plek
voor waarnemingen, zodat alle hoop op het ooit voltooien
van de clownsopleiding in feite al bij voorbaat ijdel was.