Waldwut 3

De Heer nu zette de mens in de hof van Eden
om die te bebouwen en te bewaren (Gen.2:15).

En Hij sprak: ‘Van alle bomen in deze hof zult
gij vrijelijk eten, behalve van de geldboom.’

Dus griste de mens de vrucht van juist deze boom,
pochend op zijn beoefening van het schadelijke.