Jagers

‘Om te overleven jagen wij op onze medeschepselen, de bizons.’

‘Om de wildstand op een gezond niveau te houden schiet ik soms dieren af.’

‘Om de welstand van ons heilige instituut intact te houden jaag ik op rijke weduwen.’

‘Wij politici vraagt u? Het mag als bekend verondersteld worden en in dier voege kan ik kort en bondig het antwoord op uw vraag als volgt samenvatten, dat wij 25/8 in de weer zijn om de belangen te behartigen en deze ook na te jagen van zeker ook wel onze achterban, die het meest gebaat is bij de mate van succes die wij bereiken op het vlak van de verwezenlijking van ons eigenbelang, omdat dit de kans verhoogt dat wij nog meer dan thans ten nutte kunnen zijn voor onze kiezers, die er op democratische wijze immers voor gezorgd hebben, dat wij in onze positie mogen werken aan ons aller welzijn en onze allerindividueelste welvaart.’