Hoogachtend

De huiskamervraag voor vandaag:
Waarom is achteraf minachten een tautologie?

Een wandeling in de frisse lucht wil nog wel eens
tot een plotselinge stroom van inzichten leiden.

(Het antwoord, dat door twee trouwe lezers is gevonden,
hier in mijn eigen woorden: acht eraf is al min acht.)

Als beloning voor hun denkwerk, hier een hottie van heden.
Als je op het plaatje klikt, springt een nieuw venster open
en kun je de titel lezen. Fashion-tijd?