Vomitage

Na een heftige woordenwisseling wegens meningsverschillen op onze éénmansredactie is besloten, het laatste oordeel te gunnen aan onze luisteraars en kijkers via een repressieve enquête onder twee willekeurig benaderde passanten. De uitkomst en –slag geeft onbeduimeld antwoord op de vraag, welke kunstjes een plek verdienen in de Vomitage. Hier dan ook een selectie uit het resultaat.

Werdegang 1

Werdegang 2

Werdegang 1 en 2 tonen de voorzichtige stapjes en sprongetjes van een ongekend talent, ongedateerd maar vermoedelijk uit de jaren 70 of 80 van de twintigste eeuw.

Suggesties, dat deze overduidelijk amateuristische
om niet te zeggen infantiele strookjes toegeschreven
moeten of zelfs mogen worden aan ene Venerius
(hier links op een zelfportret uit genoemde periode)
worden door kenners met cynische scepsis besproeid.

 

 

 

 

Handschriftanalyse door een wichelroedeloper wees uit, dat in elk geval de volgende prenten uit die tijd stammen, wat bewijst dat Venerius ze niet in een grot te Lascaux vervaardigd kan hebben.

Lazy afternoon

Seppuku

 

Scrilp

 

Thinkspot

Hartelijk dunk voor uw lange bestelling!


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020