Pikir

Piekeren, maar waarover toch…

Dat ons woord piekeren is ontleend aan fikir of pikir,
Maleis voor nadenken?

Of dat ik meer ben dan de som
van mijn samenstellende delen?

Ik blijf er maar mee lopen…

Zitten soms de embryonale schetsen
voor Gigantische Projecten

die nooit het stadium van An-und-für-sich seiend Sein
hebben mogen bereiken, mij dwars?


 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020