Uit den Boze

In mijn binnenst huist de Boze
en die wil ik gaarne lozen
maar dit plan heeft een hiaat
en ik denk dat het niet gaat
want je krijgt nergens meer dozen

Vroeger stond er vaak een massa
in de buurt van elke kassa
ongetwijfeld winstbeleid
dat men ze niet meer verspreidt
‘koopt u toch een plastic tas, ja?’