Skibob

Met heur haar in bebob
zat ze op de skibob,
jongemannen floten zacht
en vast één heeft er gedacht:
‘ik verwacht prachtige tijden,
mocht ik met haar sleetje rijden’

Maar een skibob duldt geen tweede
bij een ritje naar beneden
hoe de arme mannen snakten
en ook zoete broodjes bakten
ach, het meisje bleef alleen
en haar partner werd er geen

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020