Nieuwjaarswens 2019

Mijn baasje en ik wensen u een uniek en speels 2019

Nou, het feit ligt er, vooral op straat. Het nieuwe jaar is aangebroken. En 2019 zal beslist een uniek jaar worden.
Al was het alleen al, omdat in 2019 in een cyclus weer een doodsmomentje komt, zoals voor het eerst in 673, toen zowel de missionaris-houthakkerBonifatius als Beda Venerabilis onbekommerd hun eerste verjaardag vierden en bij lange na nog niet de baard hadden, die zij later onder hun kin zouden torsen. Bo en Be wisten beiden nog niet, dat de Arabieren die Konstantinopel belegerden zwaar leden onder het pas uitgevonden Griekse vuur, dat zelfs op water brandt. (Die belegeraars wilden graag constant in ’n Opel rijden, vermoed ik.)
Met dat Griekse vuur hadden Boni en Beda trouwens heel wat wonderen kunnen veinzen om zo zieltjes te werven, maar Bonifatius probeerde het op eigen krachtdadige wijze en de monnik Beda was meer van het geschreven woord.

*) In zijn drang om de heidense Germanen te bekeren ging Bonifatius later niet bepaald zachtzinnig te werk (Bronauteur Marco Mostert). Zo is er het verhaal over een voor de Germanen heilige eik, aan Donar gewijd. Bonifatius wilde laten zien dat het omhakken van die eik geen gevolgen zou hebben en hakte de boom eigenhandig om. Volgens een ooggetuige zou hij hierbij triomfantelijk en blasfemisch uitgeroepen hebben: ‘Zie je nou wel, dat de toorn van Donar mij niet doodt? Omdat die Donar van jullie niet bestaat, daarom!’
Zijn redeneerfout en misdaad werden hem in 754 fataal bij Dokkum, waar hij met zijn gewapende escorte de ‘grens’ tussen al gekerstend Friesland en de oorspronkelijke Germaanse religie overschreed. Met een groot gevolg opzichtig naar Dokkum paraderend had hij volgens zijn hagiograaf Willibald ‘de afgodendienst vernietigd en heidense tempels en beelden vernield en omgegooid.’
Dit nieuws zal zijn komst vooruitgesneld zijn.
Op 5 juni werd hij samen met zijn 52 metgezellen na zijn provocatieve intocht in een fel gevecht bij zonsopgang gedood door ongeruste Friezen, die zich wilden verdedigen tegen de kerstening op Roomse leest.  Hans Mol schrijft, dat zij volgens hun Lex Frisionum het volste recht hadden om tempelschenners en de aantasters van hun heiligdommen met de dood te bestraffen.
Zou je het optreden van Bonifatius bij Dokkum classificeren als een militaire actie en beoordelen volgens modern recht, ook dan stond de heilige lelijk te kijk, want de Wet internationale misdrijven stelt in Artikel 160, lid 1: ‘Met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie worden gestraft de militairen die in tijd van oorlog met verenigde krachten opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort, vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken, en bij het plegen van dat feit misbruik maken of dreigen te maken van macht, gelegenheid of middel, hun als militair gegeven.’ Men kan tegenwerpen, dat er geen sprake was van oorlog (vanwaar dan een militaire escorte?) tussen twee staten (maar Bonifatius streed voor Rome tegen Germaanse andersdenkenden), maar zelfs dan stelt het huidige Wetboek van Strafrecht ‘de vernieling of beschadiging van enig gebouw, getimmerte, installatie ter zee of voor het publiek toegankelijke plaats’ strafbaar in artikel 171.

1346
De cyclus leek voor de tweede keer te gronde te gaan in 1346, toen in China de zwarte pest uitbrak en – ook erg – de Duitse landheren belasting begonnen te heffen op grondbezit en gebouwen, zeg maar de ozb invoerden, wat door waterschappen en heersers sindsdien alom maar wat graag is nagevolgd, omdat het een welkom middel is om de begroting op orde te krijgen, immers altijd een kopzorg en hoofdpijndossier voor elke bestuurder.

2019
In 2019 zal de bedoelde cyclus voor de derde keer rond zijn, al kunnen we op basis van de huidige kennis met redelijke zekerheid voorspellen, dat er nog vele verjaringen in de 673-cyclus zullen volgen. Je zou zeggen: tot onze zon dooft, want dan zijn er geen dagen en dus geen jaren meer en moeten we maar zien, hoe we het rooien en of de knijpkat uitkomst zal bieden! Maar geldt dit ‘einde der tijden’ wel voor het hele universum? Er zijn zat sterren, die blijven stralen zoals onze zon nu nog en vele worden omringd door een of meer van de (per 1 oktober 2018 bekende) 3851 exoplaneten. Als de tijd onafhankelijk is van ons zonnestelsel, dan gaan cycli ook gewoon door, alleen wordt de maat-eenheid ‘jaar’ wat vreemd, maar dat lijkt me enkel een kwestie van conversie en enig overleg in de intergalactische werkgroep ‘An-sich-seiende und für-sich-seiende Zeit’, zeg maar het W3C voor klokken en zo.
Wat ik me trouwens ook afvraag: dooft de zon in dat fatale etmaal overdag of in de nacht? Als het in de nacht gebeurt, is het niet zo aardig natuurlijk, want dan valt het niet eens op. Maar je schrikt er ook niet zo van. Dat is dan wel weer een voordeel.

Priem

In elk geval is 673 een priemgetal.
Geen priemtweeling helaas zoals de honderdtal-genoten 617-619 en ook
641-643 alsmede 659-661. Het getal 2019 is daarmee een product van twee priemgetallen. Voor wie dit wil controleren hier de priemgetallen tot duizend, met de priem-tweelingen in rood.

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199

211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293

307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397

401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499

503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599

601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691

701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797

809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887

907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997

Bij het priemtweeling-kwartetten hoop je dus veel uit de achthonderd-serie in de hand te hebben en liefst niks uit de zevenhonderd-rij.

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020