Kranig

Kan het zijn dat de kraan die sinds lang niet meer lekte
plots genezen lijkt van al zijn droefheid en gekte?
En dat die kraan die al maanden niet drupt
gesignaleerd wordt terwijl ie wuft hupt?

Je zou toch haast zeggen, dat zoiets niet kan
maar na een half uur is al vol heel de pan
en dat is te danken aan kranige kraan
die plengt heel wat water en soms zelfs een traan

Een kraan wordt zo dikwijls op zijn ziel getrapt
dat moet nu eens stoppen, ik hoop dat u ’t snapt
Denk maar aan uw voeten en ook aan de kansen
dat iemand erop trapt: dan staat u te dansen

Kan het zijn dat de kraan die sinds lang niet meer spatte
ons geheel en al gratis voorziet van het natte
dat kelen kan smeren en lest alle dorst en
zo nodig helpt met wegkrabben van korsten

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020