Beeldverhaal

Vriendschap, en meer in het bijzonder het slot ervan, richt meestal minder psychische verwoesting aan dan het einde van een liefdesrelatie. Voor wie zielskramp en verwant ongemak wil voorkomen lijkt de remedie simpel: beperk relaties met medemensen tot hoogstens kameraadschappelijkheid.

Vermijd dus onder alle omstandigheden de liefde, omdat nooit uitgesloten geacht mag worden, dat deze gemoedsaandoening besmet blijkt met eigenbelang of winzucht. Vriendschap daarentegen kan heel goed gebaseerd zijn op wederzijdse sympathie zonder bijbedoelingen.

 

 

 

 

 

Misschien denkt u: ‘mooie praatjes, maar geen plaatjes.’
Daarom nu in beeld wat hier met veel omhaal van woorden te verduidelijken is getracht.

 

Fase 1: de onbekommerde vriendschap

2022-based

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: de kommer komt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: de zielspijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: troost