Auto

Zoals eerder verteld, zag ik in auto’s een groot gevaar voor het milieu.
In een A3 schetsboek uit 1971 vond ik daar ook nog een voorbeeld van.
Die heb ik nu ingekleurd en wat aangepast (de auto stond niet voor de
opslagtanks met olie, nu wel).